KREATIVNA RADIONICA (20.02.2019.  Srijeda 16:00-18:00 h) Želiš li špijun biti, svašta moraš imati! Hrabrosti punu vreću želju za istraživanjem još veću, Mašte kao pašte i … Oči kao prOzOr,oči kao dalekozor! Dođi u Twister i izradi svoj dalekozor!
KREATIVNA RADIONICA (20.02.2019.  Srijeda 16:00-18:00 h)
Želiš li špijun biti, svašta moraš imati!
Hrabrosti punu vreću
želju za istraživanjem još veću,
Mašte kao pašte i …
Oči kao prOzOr,oči kao dalekozor!
Dođi u Twister i izradi svoj dalekozor!